O firmie

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 29
14-200 Iława


NIP: 744-15-28-923    REGON: 510927570

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000082698,
wysokość kapitału zakładowego: 6 681 000 zł

Godziny otwarcia   7:00 - 15:00
Kasa:                    9:00 - 14:00

tel.  89 6484825
fax. 89 6483185

e-mail: zkm@zkm.ilawa.pl

Polecamy usługi w zakresie:

     - komunikacji regularnej