O firmie

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 29
14-200 Iława


NIP: 744-15-28-923    REGON: 510927570

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000082698,
wysokość kapitału zakładowego: 6 681 000 zł

Godziny otwarcia   7:00 - 15:00
Kasa:                    9:00 - 14:00

tel.  89 6484825
fax. 89 6483185

e-mail: zkm@zkm.ilawa.pl

Polecamy usługi w zakresie:

     1) KOMPLEKSOWO OBSŁUGUJEMY PRZEWOZY W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

2) REALIZUJEMY ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

    - utrzymujemy w czystości i porządku wybrane obszary miasta Iławy,

    - zajmujemy się wywozem nieczystości.

 3) W OKRESIE ZIMOWYM UTRZYMUJEMY DROGI I CHODNIKI NA WYBRANYCH OBSZARACH MIASTA IŁAWY

 4) PROWADZIMY SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W IŁAWIE

- Przyjmujemy zwierzęta z terenu miasta Iławy, gminy Iława, gminy Lubawa, gminy Biskupiec oraz gminy Susz.
- Jesteśmy w stanie przyjąć 70 psów i 30 kotów – zapewnić im schronienie, pożywienie, opiekę  i pomoc medyczną.                 
- Przeprowadzamy i promujemy odpowiedzialne adopcje zwierząt. Przeprowadzamy wizyty po adopcyjne.
- Walczymy z bezdomnością wśród zwierząt. Kastrujemy i czipujemy każdego psa i kota.
- Prowadzimy edukację w szkołach i przedszkolach w zakresie prawidłowej opieki nad zwierzętami, respektowania ich praw oraz kształtowania właściwych postaw wobec zwierząt.
- Współpracujemy z wolontariuszami dla poprawy losu zwierząt.