Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 29
14-200 Iława