16
SIE 2022

Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie ogłasza konkurs ofert na wykonanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej

Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie ogłasza konkurs ofert na wykonanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp wraz z magazynem energii o mocy 50 kWh.

Inwestycja ma być realizowana w formuje zaprojektuj i wybuduj.

Kryterium wyboru oferty to cena - 100%

 1. Inwestycja będzie wykorzystywana do ładowania autobusów  elektrycznych.
 2. Inwestycja będzie realizowana w Iławie na nieruchomości Inwestora przy ul. Wolska Polskiego 29 .
 3. Instalacja fotowoltaiczna będzie posadowiona na gruncie wskazanym przez  Inwestora w odległości ok 55m od magazynu energii 
 4. Magazyn energii posadowiony będzie w bezpośrednim sąsiedztwie ok. 15m od ładowarki do zasilania autobusów elektrycznych, w hali garażowej.
 5. Instalacja będzie ponadto zasilana  z zewnętrznej sieci energetycznej, PPE o mocy 100kW.
 6. Wykonawca w ramach umowy zrealizuje następujące  zadania :
 1. Posadowienie modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją  na gruncie Inwestora w uzgodnionym miejscu zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami i zaleceniami producentów tych urządzeń;
 2. Wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do połączenia  instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii oraz  istniejącą  instalacją elektryczną wewnątrz budynku służącą do zasilania  ładowarki  autobusowej;
 3. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem   energii zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami producentów tych urządzeń;
 4. Przygotowanie zgłoszenia do dystrybutora energii elektrycznej;
 5. Zgłoszenie do dystrybutora energii elektrycznej instalacji  fotowoltaicznej   na podstawie udzielonego przez Inwestora  pełnomocnictwa.
 1. Instalacja ma zostać uruchomiana w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy
 2. Zamawiający  oczekuje minimum 5 lat gwarancji na wykonanie inwestycji

 

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  na adres Spółki: 14-200 Iława , ul. Wojska Polskiego 29. Termin  składania ofert upływa dnia 26 sierpnia 2022 o godzinie  15:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 sierpnia o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki.