21
MAR 2023

Czyszczenie miasta po zimie rozpoczęte

Akcja pozimowego oczyszczania dróg miejskich ruszyła.

Rozpoczęły się działania związane z uprzątnieciem Iławy z nadmiaru piachu i śmieci będących oznaką opuszcającej na zimy. Za zamiatanie dróg w północnej części miasta odpowiedzialna jest iławska spółka Spomer, natomiast w południowej - Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie. To 1 rok, kiedy spółka miejska będzie świadczyła tego typu usługi. Będzie to nowe zadanie, w którym pomoże nowy sprzęt w postaci nowoczesnych zamiatarek: 

  • zamiatarki elewatorowej ZMC-31 - przeznaczonej do oczyszczania utwardzonych powierzchni (kostka brukowa, asfalt, beton) ulic i dużych powierzchni takich jak place, parkingi, magazyny. Jej dodatkowe wyposażenie w postaci szczotki bocznej umożliwia również zamiatanie, rynsztoków, zatoczek kanalizacyjnych i „spoczynków”(utwardzonych pasów za krawężnikiem),
  • zamiatarki zawieszanej ZM-400 - przeznaczonej do utrzymania czystości dróg komunikacyjnych, placów, parkingów oraz utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych. Model ZM1400 o szerokości roboczej wynoszącej 1,4 m jest atutem przy pracach porządkowych na wąskich ścieżkach, chodnikach czy zastawionych samochodami osiedlowych uliczkach.

Kolejność zamiatania będzie zgodna ze standardami odśnieżania.

  • Prace rozpoczęto od drogi krajowej, którą miasto utrzymuje na mocy umowy z GDDKiA.
  • W następnej kolejności oczyszczane będą główne drogi miejskie (m.in. Al. Jana Pawła II, Ziemowita, Piastowska, Sobieskiego, Kr. Jadwigi, 1 Maja, Kopernika, Smolki).
  • Po nich przyjdzie czas na mniejsze ulice, aż do dróg osiedlowych i sięgaczy.

Równocześnie prace prowadzone będą na chodnikach. Ręcznie będą oczyszczane opaski, wysepki i miejsca niedostępne dla zamiatarek.

Drogi o największym natężeniu ruchu zamiatane będą w godzinach nocnych tak, aby nie powodować zakłóceń w ruchu drogowym w ciągu dnia, wobec czego prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Jednocześnie informujemy, że za utrzymanie dróg powiatowych odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, a drogi wojewódzkiej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.